MODERN SOLUTIONS FOR YOUR COMPANY

Projekty Unijne


Wydatki związane z zakupem i instalacją maszyny, urządzenia oraz oprogramowania dla projektu pt.
Wdrożenie innowacji procesowej w obszarze obróbki skrawaniem metali
są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013

PZTiU „PRO-TECH”
Andrzej Tomasz Binkowski
67-400 Wschowa Aleja PCK 8a
„Rozwój usług inżynierii mechanicznej przez przedsiębiorstwo Pro-Tech” w ramach umowy:
PHARE 2002 SSG-2002/000-580.06.05
Projekt obejmował nabycie
nowej szlifierki uniwersalnej narzędziowej.

Inwestycja została wsparta ze środków Programu PHARE 2002 SSG –Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
– Fundusz Dotacji Inwestycyjnych w wysokości 50% kosztów netto projektu.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju
innowacyjnej gospodarki
Opracowanie planu rozwoju eksportu
przez PZTiU Pro-Tech
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
„Dotacje na innowacje”
1) www.poig.gov.pl
2) www.mrr.gov.pl
3) www.parp.gov.pl

Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy PRO-TECH – etap I

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego i Usług
PRO-TECH Andrzej Binkowski