MODERN SOLUTIONS FOR YOUR COMPANY

Projekty Unijne

Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy PRO-TECH – etap I

Umowa nr RPLB.01.05.01-08-0299/16-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rozbudowa zakładu produkującego firmy PRO-TECH – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Cele projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu.

Planowane efekty: dywersyfikacja oferty zakładu w wyniku znaczącego udoskonalenia produkcji walców przemysłowych.

Wartość całkowita projektu: 8 345 141,85 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 746 598,31 PLN

Projekt obejmuje budowę hali produkcyjnej, zakup 7 środków trwałych:

  • Tokarka kłowa
  • Przecinarka taśmowa
  • Szlifierka kłowa
  • Sprężarka śrubowa
  • Elektrodrążarka drutowa
  • Suwnica natorowa
  • Maszyna pomiarowa

oraz nabycie licencji programu typu  CAD oraz licencji programu do zarządzania produkcją i magazynem.


Wydatki związane z zakupem i instalacją maszyny, urządzenia oraz oprogramowania dla projektu pt.
Wdrożenie innowacji procesowej w obszarze obróbki skrawaniem metali są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013


PZTiU „PRO-TECH”
Andrzej Tomasz Binkowski
67-400 Wschowa Aleja PCK 8a
„Rozwój usług inżynierii mechanicznej przez przedsiębiorstwo Pro-Tech” w ramach umowy:
PHARE 2002 SSG-2002/000-580.06.05
Projekt obejmował nabycie nowej szlifierki uniwersalnej narzędziowej.

Inwestycja została wsparta ze środków Programu PHARE 2002 SSG –Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw
– Fundusz Dotacji Inwestycyjnych w wysokości 50% kosztów netto projektu.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju
innowacyjnej gospodarki
Opracowanie planu rozwoju eksportu
przez PZTiU Pro-Tech
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
„Dotacje na innowacje”
1) www.poig.gov.pl
2) www.mrr.gov.pl
3) www.parp.gov.pl