MODERN SOLUTIONS FOR YOUR COMPANY

O firmie

Firma Pro-Tech swą działalność rozpoczęła w 1996 roku, a jej główną gałęzią działalności był handel używanymi obrabiarkami do metali. Rok później do oferty dołączyły usługi obróbki skrawaniem. Początkowo działalność ta miała krótki zasięg i obsługiwano lokalne przedsiębiorstwa i rolnictwo. Wysoka jakość wykonywanych usług, terminowość i przede wszystkim zadowolenie klientów zaprocentowało okresem intensywnego rozwoju. W chwili obecnej firma współpracuje z wieloma klientami na skalę ogólnokrajową i europejską.

Nasze produkty stanowią wyposażenie renomowanych zakładów produkcyjnych i są elementami profesjonalnych, w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Specjalizujemy się głównie w produkcji parku maszynowego dla przemysłów spożywczego i poligraficznego. Dlatego współpracujemy z najlepszymi w kraju i na świecie producentami.

Pro-Tech enterprise begun its business activities in 1996 with the main focus on trading with the second hand machine tools for metals. A year after, machining services were added to the offer. The scope of business was very local in the beginning, serving the agriculture and regional enterprises. High quality of services delivered, prompt completion of work and for the most, customers’ satisfaction contributed to the intensive development of the company in the forthcoming period. Nowadays, the company cooperates with many customers on national and european scale of business.

Our products represent the equipment of many reputable production plants and are the components of the professional, fully automated assembly lines. We specialize mainly in production and broad machinery park for food and printing industry. That is why we cooperate with the best domestic and global producers.