MODERN SOLUTIONS FOR YOUR COMPANY

Usługi

PRODUKCJA

 • walce do pokrycia gumą różnego przeznaczenia,
 • walce poligraficzne do pokrycia ceramiką,
 • budowa zautomatyzowanych linii technologicznych, produkcyjnych,
 • budowa maszyn technologicznych,
 • linia do produkcji toreb foliowych z nadrukiem,
 • budowa maszyn dla przemysłu spożywczego,
 • maszyny do obróbki kartonów np. krajarko-bigówka KB 3500,
 • projektowanie i budowa stanowisk i przyrządów montażowych do linii produkcyjnych np. produkcja kuchenek przez firmę Fagormastercook,
 • wózki do transportu różnych detali,
 • palety do składowania formatek wykorzystywanych przy produkcji na działach tłoczenia metali,
 • przyrządy do wykrawania i tłoczenia blach,
 • realizacja projektów na indywidualne zlecenie klienta poprzez konstruowanie w formacie 3D2.
 • rollers to be covered with gum, for various purpose,
 • rollers for printing to be covered with ceramics,
 • construction of automated, technological or production assembly lines,
 • construction of technological machines,
 • construction of lines for production of foil bags with print,
 • construction of machines for food industry,
 • machines for cardboard machining, like: cardboard cutting and bending machine KB 3500,
 • designing and constructing of assembling stations and devices for production lines, as: production of cookers,
 • trolleys for transportation of various details,
 • pallets for disposal of production forms, used as well at the sections of metal pressing,
 • devices for punching and pressing of metal sheets,
 • designing in 3D format for individual projects realisations.

USŁUGI

Obróbka metali (możliwości technologiczne), w tym:

 • toczenie w zakresach Ø 0-400 mm, dł. 0-3000 mm,
 • frezowanie poziome i pionowe,
 • szlifowanie walców o dł. max 2000 mm,
 • szlifowanie płaszczyzn i otworów,
 • profesjonalne ostrzenie narzędzi do skrawania metali,
 • elektrodrążenie drutowe 630 x 800 x 500 mm kąt 30˚,
 • spawanie T.I.G., M.I.G., aluminium, stal kwasoodporna,
 • obróbka metali na tokarce CNC Mazak Quick Turn Nexus II 250-II M oraz Quick Turn Nexus 400 II M,
 • a także pionowym centrum obróbczym CNC Mazak VTC 300 CII oraz Vertical Center Smart 530 C,
 • regeneracja maszyn,
 • remonty obrabiarek,
 • usługi projektowania w formacie 3D,
 • usługi pomiarowe na maszynie pomiarowej
  Mitutoyo Crysta Plus M574.

Metal machining services (technological scope):

 • turning range Ø 0-400 mm, length 0-3000 mm,
 • milling, vertical and horizontal,
 • grinding or rollers of max length 2000 mm,
 • grinding of surfaces and holes,
 • professional sharpening of metal machining devices,
 • wires electrodriving 630 x 800 x 500 mm angle 30˚,
 • welding T.I.G., M.I.G., aluminum, stainless steel,
 • metal machining on turning lathe: CNC Mazak Quick Turn, Nexus II 250-II M,
 • and Quick Turn Nexus 400 II M, as well as
  vertical machining center CNC Mazak VTC 300 CII and Vertical Center Smart 530 C,
 • machines regeneration,
 • machine tools overhauls,
 • 3D format designing services,
 • measuring services on the measurement machine Mitutoyo Crysta Plus M574.

Nasza firma specjalizuje się w produkcji walców typu anilox dla przemysłu poligraficznego. Walce wykonujemy w technologii lekkiej z różnych materiałów np.: stal, aluminium, stal nierdzewna.

Our company specializes in anilox rollers for printing industry. We produce rollers in light technology, using various materials: steel, aluminum, stainless steel.


Produkujemy również elementy do montażu walców np. obudowy.

Jesteśmy dostawcą części zamiennych na potrzeby służb utrzymania ruchu różnych dziedzin przemysłu takich jak: AGD, motoryzacja, przemysł drzewny, przemysł wydobywczy i przetwórczy. Produkujemy wysoko przetworzone narzędzia na potrzeby tłoczenia i wykrawania metali.

We produce elements for rollers assembling, like cases.

We are supplier for replaceable parts for maintenance departments in various industries: automotive, home appliances, wood industry, mining industry, manufacturing industry. We produce highly processed tools for pressing and punching of metals.


Zajmujemy się również produkcją części zamiennych lub prototypowych dla przemysłu samochodowego.

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, projektujemy w programie 3D CAD a do programowania maszyn CNC wspieramy się programami typu CAM.

Firma nasza realizuje projekt inwestycyjny, który jest dotowany przy wsparciu UE.

We also produce replaceable parts or prototype parts for automotive industry.

We own the construcion office, we design in programs like 3D CAD and CAM (as a support for CNC machines programming).

We realise the investment project that has been financed out of the resources of the European Regional Development Fund.